Vermeulen BVVermeulen Contractors

Welkom bij Vermeulen Contractors

Een begrip in de sloop- en saneringswereld.
    

 

OVER ONS

Vermeulen Contractors  is een begrip in de sloop- en saneringswereld. De diensten worden verricht met respect voor het individu en zorg voor de omgeving. De continuïteit van de onderneming kan alleen worden gegarandeerd door het streven naar een constante hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Het karakter van het bedrijf uit zich in het uitvoeren van complexe projecten. Van het uitvoeren van werkzaamheden in de petrochemie, de industrie, maritieme en de offshore sector. De factor milieu is een belangrijke kwaliteitspijler van de maatschappij en dit uit zich in een recyclingpercentage van meer dan 95% van de afvalstoffen. Ook bij ons staat het milieu hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om al het afvalmateriaal zo maximaal mogelijk te recyclen. Voor meer informatie over Vermeulen Contractors kunt u elders terecht op onze website. Wij hopen dat uw bezoek aan onze website u van de gewenste informatie voorziet. Het is ook altijd mogelijk om een nadere kennismaking en/-of het aanvragen van onze documentatie en informatie. Vermeulen Contractors denkt niet in problemen maar in oplossingen.

ONS DIENSTENPAKKET

Maritiem

 

Ook is Vermeulen Contractors betrokken bij diverse maritieme projecten zoals het saneren van zee schepen en bijzondere vaartuigen. Wij hebben daarbij de nodige ervaring en gekwalificeerd personeel welke dit zelfstandig kunnen uitvoeren.  (meer…)

Sloopwerken

 

Slopen is deze tijd meer dan alleen maar een gebouw opblazen of een sloopkogel gebruiken om een gebouw met de grond gelijk te maken. Doordat de ruimte een kostbaar goed is geworden in ons drukbevolkte land.  (meer…)

Demontagewerken

 

Vermeulen Contractors beschikt over zeer ruime ervaring in de verschillende disciplines van demontagewerk en kenmerkt zich door een gedegen en vindingrijke aanpak van projecten.  (meer…)

Asbestverwijdering

 

Vermeulen Contractors beschikt over zeer ruime ervaring in de verschillende disciplines van het slopen, daarbij hoort ook het verwijderen van eventuele aanwezige asbesthoudende producten. (meer…)

Bodem- en Tanksanering

 

Bij het verwijderen of voorkomen van bodemverontreiniging is een doeltreffende benadering een vereiste. Een benadering die leidt tot een afdoende en totale oplossing.  (meer…)

CERTIFICATEN

Wij hanteren een streng kwaliteitsmanagementbeleid als het gaat om de veiligheids-, milieu- en organisatorische aspecten van projecten. Hierbij staan veiligheid, duurzaamheid en het belang van maatschappelijke verantwoord ondernemen centraal. Inhouse beschikt Vermeulen Contractors over een GVA- verklaring, een NIWO certificaat  en al het personeel heeft een VOG verklaring.

KWALITEIT

Recycling

Vermeulen Contractors is gespecialiseerd in het hergebruik van oude vrijkomende bouw- en installatie producten. Bij de uitvoering van een sloopproject kunnen de meeste materialen die vrijkomen gesorteerd worden en voor recycling in aanmerking komen. Materialen kunnen op twee manieren hergebruikt (recycled) worden: Recycling van materialen waarbij uit gegaan wordt van hergebruik van de functie van deze materialen zoals kozijnen, deuren of trappen en dergelijke. Deze materialen worden elders weer als kozijn, deur of trap gebruikt. Of het materiaal wordt als grondstof voor nieuwe producten, denk aan puin, hout, glas en dergelijke gebruikt. Ons streven is om de afval materialen maximaal mogelijke te recyclen. Voor een aantal materialen is helaas (nog) geen recycling mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan asbest. Dit product moet met grote zorg gedemonteerd en verwijderd worden. Asbest mag niet verwerkt worden en wordt daarom opgeslagen bij een erkende stort locatie. Vermeulen Contractors heeft jaren ervaring met het verwijderen van asbesthoudende materialen. Al het asbest wordt door onze specialisten vakkundig verwijderd en getransporteerd naar zo’n erkende opslagverwerking. Bij een totaal sloop kunnen vele materialen hergebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan: vloerbedekking, deuren en posten, houten vloeren, keukenblokken, sanitair, kozijnen/glas, kasten en inboedel, dakbedekking enz. enz. Om maximaal te recyclen is het noodzakelijk dat de bovengenoemde werkzaamheden handmatig gedemonteerd en gesorteerd worden. Op veel van onze projecten behalen wij een percentage van meer dan 95% recycling van de vrijkomende materialen.

Certificaten Vermeulen

Vermeulen Contractors hanteert een streng kwaliteitsbeleid als het gaat om de veiligheids-, milieu- en organisatorische aspecten van een werk. Ons kwaliteitssysteem is beoordeeld door TUV Nederland B.V. Deze certificerende instelling is erkend door de Raad voor Accreditatie. Inhouse is Vermeulen Contractors in het bezit van het Procescertificaat Asbestverwijdering conform Bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling, ISO 14001, ISO 9001, BRL SVMS-007, VCA**, VCA-P, BRL SIKB 7000 en het NIWO certificaat. In deze beoordelingsrichtlijnen zijn eisen opgenomen met betrekking tot:

  • het sloopproces, de verwerking en afvoer van de vrijkomende materialen
  • eisen aan het management en het bedrijfsvoeringproces
  • verwijderen van asbest conform wet- en regelgeving
  • uitvoeren van bodemsaneringen conform wet- en regelgeving en de geldende richtlijnen
  • door de overheid gestelde eisen met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het milieu

Certificaten in PDF:

Overige downloads:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op

PORTFOLIO