Nieuws

Vermeulen Sloop- en Milieutechnieken is aangesloten bij de Sloopcode.
VERAS, de branchevereniging van sloopaannemers heeft samen met een aantal toonaangevende bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche de Code verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in sloopsector opgesteld.

De code beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokken partijen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. De Code bestaat uit de hieronder genoemde thema’s.

Thema’s van de Sloopcode:

  • Open en zorgvuldig aanbestedingsproces
  • Voldoende project gerelateerde informatie
  • Transparantie en prijsvorming
  • Adequate uitvoering en wederzijds respect

Voor toelichting van deze thema’s en overige informatie omtrent de Sloopcode: www.sloopcode.nl