Bodem- en Tanksanering

 

Bij het verwijderen of voorkomen van bodemverontreiniging is een doeltreffende benadering een vereiste. Een benadering die leidt tot een afdoende en totale oplossing. Vermeulen Contractors beschikt over milieuspecialisten op het gebied van onderzoek, uitvoering en begeleiding.

Op basis van praktische gegevens kan snel helderheid worden verschaft en vervolgens een plan van aanpak worden geformuleerd. Vermeulen Contractors staat voor een verantwoorde uitvoering. Wij dragen zorg voor een gecoördineerde en efficiënte werkwijze. Het beoogde doel wordt zo snel mogelijk bereikt, hetgeen kostenbesparend werkt.

Wij werken volgens de laatste normen en richtlijnen van het SIKB-7001.

Op het gebied van bodemsanering biedt Vermeulen Contractors de volgende diensten:

  • risico evaluatie (het berekenen van de risico’s voor mens en milieu bij geconstateerde verontreiniging);
  • saneringsplan (een volledig uitgewerkt plan met een kostenraming, toe te passen saneringstechnieken);
  • uitvoering van totale saneringen;
  • directievoering (het coördineren van totale saneringsprojecten inclusief de nazorg en een evaluatierapport).

Tevens is Vermeulen Contractors in staat tot het ontgraven en verwijderen van ondergrondse opslagtanks variërend van 3m³ tot 100 m³ met wisselend restproduct zoals: huisbrandolie, diesel, afgewerkte olie, FSII contaminaat (spoelvloeistof), kerosine e.d.