Sloopwerken

 

Slopen is deze tijd meer dan alleen maar een gebouw opblazen of een sloopkogel gebruiken om een gebouw met de grond gelijk te maken. Doordat de ruimte een kostbaar goed is geworden in ons drukbevolkte land.
Slopen is door dit probleem tegenwoordig echt een vak dat wordt uitgevoerd met modern materiaal en gespecialiseerde werknemers. Vermeulen Contractors is reeds decennia lang een gerenommeerd sloopbedrijf en heeft ruimschoots bewezen haar professie tot in de puntjes te beheersen.

Wouda gebouwZo gaat er voor elke opdracht een grondige voorbereiding aan vooraf waarbij wordt gekeken naar de meest efficiƫnte en minst belastende werkwijze voor het milieu. Dit onderzoek wordt uitgewerkt tot een Sloop- en Veiligheidsplan. Vermeulen Contractors regelt het complete project van A tot Z, van het aanvragen van vergunningen tot het bouwrijp opleveren.

Herontwikkeling van verouderde bebouwing, mede door middel van slooptechnische ingrepen, vormt steeds vaker de meest logische en economische oplossing. Bij de uitvoering van deze binnenstedelijke sloopprojecten is het natuurlijk van belang de omgevingshinder tot een minimum te beperken. Vermeulen Contractors beschikt hier over een zeer ruime ervaring in de verschillende disciplines van het slopen en kenmerkt zich door een gedegen en vindingrijke aanpak van projecten. De kwaliteit van het milieu en leefomgeving staat hoog bij ons in het vaandel

De afgelopen jaren zijn is er grote vooruitgang geboekt in de slooptechnieken. Welke u terugvindt in de werkmethode van Vermeulen Contractors. Deze methodes zorgen voor een zo hoog mogelijk resultaat.
Vermeulen Contractors werkt door heel Nederland en aan de hand van een meer dan adequaat machinepark bestaande uit hydraulische sloopmachines voorzien van de meest moderne sorteergrijpers, sloophamers, schrootscharen en betonvergruizers. Al deze apparatuur staat borg voor zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

Vanuit het milieu- en kostenaspect is het belangrijk op ieder sloopproject vanaf de bron de diverse vrijkomende deelstromen te sorteren.sloop kluis

Vermeulen Contractors gaat bij sloopwerken zeer selectief te werk teneinde de afkomende materialen op een dusdanige wijze van elkaar te scheiden zodat deze voor hergebruik in aanmerking kunnen komen.

Ook aan de veiligheid op het werk voor de medewerkers, toezichthouders en bezoekers wordt veel aandacht besteed. Vermeulen Contractors beschikt over diverse persoonlijke en algemene veiligheidsmiddelen om in alle omstandigheden een optimale veiligheid te kunnen waarborgen.

Ook op het gebied van organisatorische, milieu- en veiligheidsaspecten van het werk hanteert Vermeulen Contractors een streng kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsmanagement houdt zich bezig met het implementeren, onderhouden en verbeteren van het kwaliteitssysteem.

De toenemende regel- en wetgeving is een zware wissel op de parate kennis van milieuzaken, veiligheid en de daadwerkelijke toepassing hiervan in de praktijk. Deze factoren hebben van milieu- en sloopwerkzaamheden een inhoudelijke specialisme gemaakt waarin personeel, materiaal, ervaring en bewezen kennis van zaken doorslaggevend zijn